Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

info linka 0910 966 423
Reklama
Odstúpenie od zmluvy

                         Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebom zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

Kupujúci:

Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-Mail:

Predávajúci:

Obchodné meno: Morrison, s.r.o.
Sídlo: Ružová 1002/12, 90021 Stupava
IČO: 35 948 183
DIČ: 2022043628

Číslo/kód banky: 2923856121/1100
Telefón: 0949 828 609
E-Mail: info@sperkyalexandra.sk

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.sperkyalexandra.sk
 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:                       zo dňa: 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:

Prostredníctvom spoločnosti: Slovenská pošta, a.s.
 

Číslo faktúry:
 

Žiadam preto o vrátenie: (ozn. len jednu možnosť)
a) plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenia od zmluvy)
b) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) - vrátený tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť tovaru):
 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte*:
a) poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
b) prevodom na účet  - číslo/kód banky alebo IBAN:       

Sumarizácia zásielky:

a) Odstúpenie od zmluvy
b) Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia
c) Faktúra o kúpe tovaru
d) Príslušenstvo k tovaru

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

V                         dňa                                        Podpis

 


* označené polia sú povinné

Tento formulár bol vytvorený spoločnosťou nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 2010 - 2014 www.nakupujbezpecne.sk - certifikácia e-shopov. Šírenie je možné, úprava formulára je zakázaná.