Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

info linka 0910 966 423
Reklama
Reklamačný formulár

Reklamačný protokol - popis vád


Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-Mail:

Predávajúci:
Obchodné meno: Amneris, s. r. o.
Ulica a číslo: Na križovatkách 35C
Mesto: Bratislava
PSČ: 82104
Telefón: 0949 828 609
E-Mail: info@sperkyalexandra.sk
IČO: 51 965 143, DIČ: 2120856573


Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad. V zmysle zákona Vás prosím o oznámenie výsledku reklamácie v zákonnej lehote - 30 dní. V opačnom prípade budem považovať reklamáciu tovaru za opodstatnenú.

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop: www.sperkyalexandra.sk dňa:

Číslo dokladu:

Reklamovaný tovar:

Popis vady, predmet reklamácie:


Prílohy:

a) reklamačný protokol
b) reklamovaný tovar
c) kópia dokladu o kúpe (faktúra)

 

V                             dňa:                                                     podpis


Vyjadrenie predávajúceho:

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia:

Preto navrhujeme:

Reklamácia bola doručená dňa:

Reklamácia bola vybavená (alebo zamietnutá) dňa:

Reklamáciu vybavoval (meno a priezvisko/tel.kontakt/email):

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

 

Tento formulár bol vytvorený spoločnosťou nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 2010 - 2014. www.nakupujbezpecne.sk - certifikácia e-shopov.