Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

info linka 0910 966 423
Reklama
Podmienky súťaže na FB

Podmienky súťaží na Facebooku:

  • Súťaž organizuje:

Amneris, s. r. o. so sídlom Na križovatkách 35C, 82104 Bratislava, zastúpená: Alexandra Vrábelová, email: info@sperkyalexandra.sk, tel.č.: 0949 828 609

  • Súťaže sa môže zúčastniť:
Súťaže sa môže zapojiť každý občan SR a ČR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, do súťaže sa nesmie zapojiť organizátor tejto súťaže vrátane jeho blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
  • Podmienky pre zapojenie sa do súťaže:
Uviesť k súťažnému textu komentár (napr. číslo produktu alebo ak sa vyžaduje, odpoveď na súťažnú otázku), a zároveň dať like príspevku.
  • Výhra
Výhrou je buď jeden z uvedených produktov, ktorý si súťažiaci zvolí v komentári, alebo nejaká služba (napr. osobný styling) či uvedený produkt v príspevku. Hodnota výhry je uvedená na stránke obchodu.
  • Podmienky pre získanie výhry v súťaži
Vek nad 18 rokov, bydlisko v SR alebo ČR. V každej súťaži je uvedené, čo je potrebné splniť . napr. uviesť k súťažnému textu komentár (napr. číslo produktu alebo ak sa vyžaduje, odpoveď na súťažnú otázku), a zároveň dať like príspevku.
  • Spôsob určenia výhercu súťaže
Výherca sa náhodne žrebuje zo všetkých, ktorí splnili podmienky súťaže.
  • Čas a spôsob oznámenia výhercov
Čas oznámenia výsledkov sa uvedie v zadaní súťaže. Výherci budú uvedený na fb stránke Šperky Alexandra: www.facebook.com/sperkyalexandra
  • Odovzdanie výhry
Výhercovi bude výhra doručená Slovenskou poštou do 5 pracovných dní od žrebovania výhercov súťaže a zaslania kontaktných údajov na email info@sperkyalexandra.sk. V prípade výhry nejakej služby závisí od vzájomného dohovoru, nárok na výhru sa dá uplatniť maximálne do 3 mesiacov od výhry.
  • Strata nároku na výhru
Výherca stráca nárok na výhru ak neprejaví záujem o výhru do 7 dní od skončenia súťaže, ak do 7 dní od žrebovania výhercov nezašle napr. emailom svoje kontaktné údaje.
  • Ochrana osobných údajov

V súťaži sa spracúvajú iba mená, resp. mená na profiloch vo facebooku, ktoré nebudú v budúcnosti používané. Použité budú iba mená a emailové adresy výhercov súťaže, ktorým budú občas posielané marketingové emailové ponuky, z ktorých sa môžu kedykoľvek odhlásiť.

Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky, na súťaži sa nijako nepodieľa, nesponzoruje ju, neschválil ju, neadministruje ju a ani s ňou nie je akokoľvek spojený.